Månadstävling augusti 2021 inbjudan

Tema till augusti:
Regn och/eller vad det ställer till med.

Eftersom jag vann apriltävlingen har jag grunnat på sommartemat helt själv.
Jag försöker variera temana så att varannan tävling är mer dokumentär (du skall se något och fota det) och varannan mer abstrakt (utnyttja din fantasi).

Hittills i år:
Inramat (se ramen och dokumentera den)
Stockholmsnatt (kan vara vad som helst. Använd din fantasi men kan också hanteras dokumentärt)
Tre (leta och du skall finna, dokumentera vad du fann)
Fart ( helt abstrakt, använd din fantasi)
En kyrka, tempel… (Så dokumentärt det kan bli)
Färg ( helt abstrakt, använd din fantasi)

Dags för något dokumentärt!

Tema till augusti:
Regn och/eller vad det ställer till med.

Sommaren när vi alla fått våra sprutor kan bli ganska normal. Och det innebär ömsom sol och ömsom regn.
När solen lyser och det är varmt: NJUT.
När det regnar: TAG FRAM KAMERAN

Du kan fota regnet när det står som spön i backen. Men temat tillåter att du vänder kameran mot människorna som springer in i skydd med midsommarsillen. Och vägen som rasat och den översvämmade bryggan efter nederbörden.

Och glöm inte att sätta en bra titel på bilden som skiljer sig från alla andra bilders titlar. Det gör du i filnamnet.

Fotat efter den 18 maj, dvs fom 19 maj.
Inlämnat senast 2021-08-15
1-2 bilder med max höjd 1080 pixel och max bredd 1920 pixel
.
Uppdaterat 2021-05-20 Temat ändrat så att man kan välja att fota regnet eller dess konsekvenser.