Månadens bild oktober.

Tema: Husdjur/Sällskapsdjur

Hundstranden Foto: Kåre Gustafsson

Grattis Kåre till att din bild vann oktobertävlingen!

Klicka på bilden så anpassar den sig till skärmformatet. Tillbaka med bakåtknappen.

Senaste nytt

  • Månadstävling oktober 2021 husdjur/sällskapsdjur
    Månadens tema var Husdjur/Sällskapsdjur Under tävlingstiden och framför allt när vi skulle rösta på bilderna diskuterades vad temat innebar.Ett svar är att se hur Husdjur och Sällskapsdjur beskrivs på wikipedia. Någon hade tolkat temat att det måste vara en människa med djuret. Var och en kan fota efter […]
  • Infoblad september 2021
    Utdrag ur Kåres Infoblad StockholmsbildDatum: 21 september 2021Till: alla medlemmar i Stockholmsbild MÅNADSMÖTE 20 SEPTEMBER 9 medlemmar deltog i månadsmötet via Skype. Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för septembers månadstävling på temat ”Ur udda vinkel/annat perspektiv”. Kåre och Per beskrev kommande externa tävlingar. Vi skickar även […]

Nästa klubbmöte


Måndag 15 november

Vi hoppas att ha ett fysiskt möte kombinerat med att mötet kan följas via Skype

Nästa fototävling

Tema: Gammalt och slitet

Fotat efter 2021-09-20
Inlämnat senast 21-11-07

Årets bild

Valfritt tema.

fotat under kalenderåret 2021.
Inlämnas
mellan 2021-11-10 och 2021-11-20