Terminspris

För varje termin delas ett terminspris ut till en fotograf utgående från resultatet i månadstävlingarna.
Att delta i en månadstävling ger poäng, om bilderna placerar sig bland tre-i-topp får man ytterligare poäng.

Vårterminen 2022 vann Kåre Gustafsson med följande vinnarbilder från april och maj.

April med temat ”Spegling”

Foto: Kåre Gustafsson. Titel ”Spegel, spegel på väggen där”

Maj med temat ”Mystik”

Foto: Kåre Gustafsson. Titel ”Huset”

Hösterminen 2021 vann Frida Stellborn terminspriset med följande vinnarbilder från augusti och september

Augusti Tema REGN

foto Frida Stellborn Envisa droppar hänger kvar

September Tema Ur udda vinkel

Foto Frida Stellborn Oätlig

Vårterminen 2021 fick Hans Kvarneby terminspriset för följande bilder

Höstterminen 2020 vann Per Järtby terminspriset i hård konkurrens med Frida Stellborn.
Pers bilder ser ni här