Terminspris

För varje termin delas ett terminspris ut till en fotograf utgående från resultatet i månadstävlingarna.
Att delta i en månadstävling ger poäng, om bilderna placerar sig bland tre-i-topp får man ytterligare poäng.

Vårterminen 2021 fick Hans Kvarneby terminspriset för följande bilder

Höstterminen 2020 vann Per Järtby terminspriset i hård konkurrens med Frida Stellborn.
Pers bilder ser ni här

De exakta reglerna finns i reglerna för månadstävlingarna som du kan ladda ned här