Klubbmöten

Här är datum för månadsmötena hösten 2021. Månadsmötet i augusti blir ett Skypemöte. Vi återkommer om eventuell lokal för övriga möten.

Onsdag 25/8, 18-21 Skype
Måndag 20/9, 18-21 Skype
Onsdag 20/10, 18-21 Skype
Måndag 15/11, 18-21 ?
Onsdag 15/12 , 18-21 ?

Hälsnignar
Kåre

.