Klubbmöten

Våren 2024
mötesdagar

18/1 Är både årsmöte och månadsmöte

15/2

14/3

11/4

16/5

13/6


Vi mötes i Folkuniversitetets lokaler på Kungstensgatan 45
Och startar 18.00 med mingel. Mötet startar 18.15.