Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF)

Riksförbundet Svensk Fotografi (förkortat RSF) är paraplyorganisation för fotoklubbar i Sverige.
Stockholmsbild är medlem där tillsammans med ca 150 andra klubbar. Förbundet har också enskilda medlemmar som inte behöver vara medlemmar i någon klubb. Sammanlagt är ca 6000 fotoentusiaster medlemmar.
https://www.svenskfotografi.org/

.

Varje år i maj (när det inte är pandemi) anordnas en Riksfototräff tillsammans med någon fotoklubb.
På Riksfototräffen sker bland annat Riksfotostämman, RSFs årsmöte.
Inför träffen anordnas en fototävling vars resultat visas upp på RIksFOtoutställningen (RIFO). Tävlingen innehåller både digitalbilder/projektionsbilder (på fil) och påsiktsbilder (på papper) i olika klasser för enstaka bild och kollektion samt bildspel.
https://www.svenskfotografi.org/rifo/information-om-riksfotoutstallningen/

Förbundet ger ut en årsbok med medlemmarnas bilder som väljs ut av en jury.

Stockholmsbilds medlemmar kan skicka in bilder till såväl RIFO-utställningen som till årsboken.

RSF anordnar varje år en tävling mellan de olika anslutna klubbarna. Varje klubb får lämna in 10 digitalbilder som bedöms av en jury i utlandet. Stockholmsbild har deltagit i denna tävling varje år sedan 2017 (den startades 2016).