Om månadstävlingar

Se även fliken Månadstävlingar resultat

Varje månad, utom juli, har vi en intern fototävling.
Vanligtvis gäller det enstaka bild och då får varje medlem lämna in 1-2 bilder på ett givet tema.
Någon gång gäller det kollektion, dvs 3-5 bilder på ett givet tema.

När bilderna kommit in visas de anonymt, dvs utan att man vet vem som tagit vilken bild, på nätet. Och alla medlemmar, både de som lämnat in bilder och de som inte gjort det, får sedan rösta på vilka tre bilder de tycker bäst om.
Enstaka gånger har vi en extern domare som väljer ut tre bilder.

På klubbmötet diskuterar vi de deltagande bilderna och ger feedback till fotografen.

Här ser du några bilder som placerade sig på månadstävlingarna under 2021