Utflykter

Att fotografera tillsammans är både lärorikt och roligt.
Man kan prata om ”hur gör du i detta ljus?” eller ”titta här hur jag använder cykeln som stativ med hjälp av denna pryl”.
Sedan ser man hur olika vi fotograferat samma motiv. Man kan alltid lära sig något nytt.

Och så är det trevligt att träffas, kanske fika tillsammans. Det är ju det som skapar en klubb.

 • Fotoutflykt till Råstasjön 2023-05-18

  Vi träffades på parkering torsdagen den 18 maj kl. 9.00. Vi gick ett varv runt sjön och fotade allt som var intressant. Efter någon timme träffades vi och fikade.


  Råstasjöns naturreservat är ett naturreservat i Solna kommun i Stockholms län.
  Området är naturskyddat sedan 2017 och är cirka 40 hektar stort. Reservatet omfattar Råstasjön och strandpartierna omkring. Reservatet består av öppna partier som omväxlar med mest lövskog i norr och i sydväst av gamla tallar, grova ekar och andra grova lövträd.

  Naturreservat nära människor
  Naturreservatet omfattar Råstasjön med omgivande natur i centrala Solna. Området ansluter i väster till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg, och tillsammans bildar de ett större sammanhängande naturområde med stor betydelse för det tätortsnära friluftslivet.

  Värdefull fågelsjö
  Råstasjön är en av de mest värdefulla fågelsjöarna i länet med många häckande sjöfågelarter och en livskraftig skrattmåskoloni. Under våren kan man njuta av fågelsång från träd, buskar och vassar och se fågelungar av flera sjöfågelarter på nära håll. Under vintern uppehåller sig många arter här tack vare tillgång till öppet vatten. Vår och höst rastar flyttfåglar i området. Sjön är också livsmiljö för stormusslor och en god reproduktionslokal för fisk.

  Grodor och nät av gångvägar
  Området runt Råstasjön har stora värden för friluftsliv och rekreation. Här finns ett välutvecklat nät av gångvägar och mindre stigar. I söder finns gräsmattor för vistelse och picknick. I reservatets norra delar finns natur med artrik flora och fauna, som blommande lundväxter, fladdermöss och olika groddjur.

 • Mobilfoto i Tantolunden 2022-11-13

  Denna dag bestämde vi att lämna systemkamerorna hemma och fota med mobilen.
  Mobilerna får bättre och bättre kameror, det är den kameran man alltid har med sig och det är nog den kameratyp som kommer att dominera i framtiden. Många av oss amatörfotografer uppväxta med systemkameror vill gärna lära oss att ta bilder lika seriöst med mobilen som med ”stora kameran”.

  Dagens utflykt startade med en diskussion kring mobilkameran på ett fik.

  På fiket före fotograferandet bestämde vi följande:
  1-5 bilder
  Vanliga storleken dvs max 1080 px på höjden, 1920 px på bredden. Men i detta speciella fall är vi inte så noggranna med detta.
  All bildmanipulation på mobilen förutom storleksanpassningen som får göras på datorn.

  Minst 1 bild en selfie, övriga valfria motiv. Men följande motiv föreslås: Panorama, porträtt, landskap, smygfoto, gruppfoto.


 • Bergianska trädgården och Andersons växthus

  Bergianska trädgården och Andersons växthus 2022-10-16

  Passion Foto Per Järtby

  Vi började fota utomhus med höstblommorna i Bergianska trädgården för att efter fika i Gamla Orangeriet fortsätta inne i det varma och upplysta Edward Andersons Växthus. Så bilderna visar både på svensk trädgårdsflora och växter från varmare länder.

 • Sandhamn 2022-08-08
  foto: Hans Kvarneby

  En solig och het dag for vi till Sandhamn för en photowalk. Båten Cinderella tog oss från Strandvägen till Sandön och tillbaka. Fem timmar på ön, så vi hann fylla både magar och minneskort.


  Stenjobbigt foto: Pär Åström
 • Fysingen 2022-05-29
  Fysingen. Foto: Hans Kvarneby

  Fysingen är en fantastisk fågelsjö mellan Upplands Väsby och Rosersberg. Den ligger direkt under inflygningsbanan till Arlanda när planen landar från söder. Här finns fågeltorn och nästan 100 häckande fågelarter.
  Vi var 10 st. som besökte detta naturreservat för att om möjligt fota fåglar. På grund av staketet som skyddar de häckande fåglarna var det svårt att komma nära utan ett bra teleobjektiv. Vi hittade i alla fall blommor och en trollslända som var lättare att fota. Dessutom kunde vi komma nära de vattenbufflar som betar inom området. Tack vare sina specialutformade klövar kan de röra sig obehindrat i de sanka markerna. När vattenbufflarna betar och gyttjebadar skapar det perfekta förutsättningar för den biologiska mångfald som är knuten till dessa våtmarksmiljöer, som insekter, groddjur och områdets alla fågelarter.
  Efter ett par timmar vid Fysingen åkte vi tillsammans till Märsta Kulturstuga. Där tittade vi på den fotoutställning som fotografen Jörgen Carlsson har där under ett par veckar. Jörgen har besökt klubben och även varit domare på ett par av våra tävlingar. Han berättade om sitt fotograferande och om sina bilder.

Ovan ser du de senaste utflykterna.
Vill du se fler utflykter klicka här