Klubbens styrelse

Styrelsen

Ordförande Frida Stellborn Foto:Tina Lundberg
Frida StellbornOrdförande
Hans KvarnebyLedamot
Marianne EkdahlLedamot
Lars EgnellLedamot
Per JärtbyLedamot
Pär ÅströmLedamot
Minoo SabeghiSuppleant,

.

Övriga funktionärer
Revisorer
Jan Fredriksson revisor
Karin Lund revisorssuppleant

Valberedning
Jan Fredriksson (sammankallande)
Lennart Lysén
Kåre Gustafsson

Externa tävlingar
Kåre Gustafsson

Styrelsen utför ett viktigt arbete men viktigast är vad medlemmarna gör:

§1 Stockholmsbild är ett medlemsdrivet nätverk för fotointresserade företrädesvis inom Stockholm med omnejd, som drivs som en ideell förening med webbplats, aktiviteter och möten som grund. Att Stockholmsbild verkar i form av ett nätverk innebär att det är alla medlemmarnas ansvar att föreslå och genomföra aktiviteter...
ur klubbens stadgar

Ordförande Frida ”in action” i hundrastgården Rålambshov. Foto Pär Åström