Klubbens styrelse

Styrelsen

Ordförande Frida Stellborn Foto:Tina Lundberg
Frida StellbornOrdförande
Annelie HammarfeldtLedamot
Marianne EkdahlLedamot
Lars EgnellLedamot
Per JärtbyLedamot
Pär ÅströmLedamot
Minoo SabeghiSuppleant
Lena Lindblom Suppleant

.

Övriga funktionärer
Revisorer
Karin Lund revisor
Kristina Dahlberg revisorssuppleant

Valberedning
Kåre Gustafsson (sammankallande)
Hans Kvarneby
Externa tävlingar
Kåre Gustafsson

Styrelsen utför ett viktigt arbete men viktigast är vad medlemmarna gör:

§1 Stockholmsbild är ett medlemsdrivet nätverk för fotointresserade företrädesvis inom Stockholm med omnejd, som drivs som en ideell förening med webbplats, aktiviteter och möten som grund. Att Stockholmsbild verkar i form av ett nätverk innebär att det är alla medlemmarnas ansvar att föreslå och genomföra aktiviteter...
ur klubbens stadgar

Ordförande Frida ”in action” i hundrastgården Rålambshov. Foto Pär Åström