Klubbens styrelse

Foto Per Järtby

Klubbens ordförande Kåre vid utflykten till Bergianska

Styrelsen

  • Kåre Gustafsson                          Ordförande sekreterare
  • Lars Egnell                                   Webbansvarig
  • Marianne Ekdahl                         Kassör samt medlemsansvarig
  • Per Järtby                                    Tävlingsansvarig externa tävlingar och support webbansvarig
  • Åke Karlsson                               Ledamot
  • Hans Kvarneby                           Tävlingsansvarig interna tävlingar
  • Minoo Sabeghi                           Suppleant
  • Frida Stellborn                            Suppleant

Övriga funktionärer
Revisorer
Jan Fredriksson revisor
Karin Lund revisorssuppleant

Valberedning
Jan Fredriksson (sammankallande)
Lennart Lysén

.

.

foto Hans Kvarneby

Klubbens ordförande Kåre fotograferad vid klubbens blixtporträttsession under Västerbron.