Klubbens styrelse

Styrelsen

Foto: Per Järtby – Ordförande Hans Kvarneby fotar Dahlior
Hans Kvarneby  Ordförande
Frida StellbornSekreterare
Marianne EkdahlKassör, medlemsansvarig samt Facebook ansvarig
Lars EgnellWebbansvarig
Per JärtbyTävlingsledare, stöd webbansvarig (hemsidan)
Minoo SabeghiSuppleant, Facebook ansvarig
Pär ÅströmSuppleant, stöd Tävlingsledare och webbansvarig

Övriga funktionärer
Revisorer
Jan Fredriksson revisor
Karin Lund revisorssuppleant

Valberedning
Jan Fredriksson (sammankallande)
Lennart Lysén

Externa tävlingar
Kåre Gustafsson

Styrelsen utför ett viktigt arbete men viktigast är vad medlemmarna gör:

§1 Stockholmsbild är ett medlemsdrivet nätverk för fotointresserade företrädesvis inom Stockholm med omnejd, som drivs som en ideell förening med webbplats, aktiviteter och möten som grund. Att Stockholmsbild verkar i form av ett nätverk innebär att det är alla medlemmarnas ansvar att föreslå och genomföra aktiviteter...
ur klubbens stadgar