Klubbens historia

Fotoklubben Stockholmsbild – en historisk återblick

Del 1 – De första 10 åren. Text och bilder Kåre Gustafsson

Fotoklubben Stockholmsbild startade som ett ”nätverk” år 2000 av några personer som gått Studiefrämjandets naturfoto fotokurser och blivit inspirerade och ville fortsätta fotografera och, framförallt, diskutera bilder. En karismatisk fotograf, Björn Ålander, drev kurserna i Naturfoto 3 och han ordnade även workshops för det nybildade nätverket ”Stockholmsbild”. Här är några bilder där Björn undervisar vid Naturfoto 3 på Rögrund i Stockholms skärgård. Klubbens hedersmedlem, Pernilla Sjöholm, var också en av lärarna på naturfotokurserna och hon har under åren återkommit med föredrag och workshops.

Björn undervisar, Rögrund 2001
Makrofotografering med Pernilla, Rögrund 2001

Björn ordnade också en workshop i porträttfotografering under Västerbron. På bilden ses fotografering av Maria Blom, som var den som grundade nätverket och senare den ideella föreningen och fotoklubben Stockholmsbild. Tyvärr avled Björn hastigt 2003.

Andra föreläsare som har berättat om sina bilder eller sin syn på fotografering har t.ex. varit Göran Segeholm, Claes Grundsten, Theresia Viska, Thomas Wågström och Jan Pedersen.

Av nuvarande medlemmar är det Kåre Gustafsson som har varit med från början, eller nästan från början. Han gick kursen Naturfoto 3 på Studiefrämjandet år 2001 och blev därefter medlem i nätverket. Redan då hade föreningen månadsmöten där man diskuterade bilder. Kåre hade då köpt sin första digitalkamera, en Olympus 2100 UZ, men han var till att börja med den enda medlemmen som fotograferade digitalt och som visade sina bilder med en digitalprojektor som fanns i studiefrämjandets lokaler. Övriga medlemmar i nätverket visade diabilder och det gick åt en halvtimme i början av mötet att stoppa in bilderna i diamagasin. Efterhand blev det fler och fler som övergick till digitalfoto. År 2004 bildades den ideella föreningen Stockholmsbild med Maria Blom som förste ordförande.

Medlemsmöte 2002

Efter ett par år började föreningen ha månadstävlingar där medlemmarna röstar på vinnande bild. Från början skedde omröstningen vid månadsmötena eftersom de flesta bilderna var diabilder. Först på senare år har röstningen skett via webben.

En viktig del i Stockholmsbilds verksamhet har varit gemensamma fotoutflykter. Det har varit endagsutflykter till tex Landsort, Wira Bruk, Gysinge, Classic Roadracing vid Gelleråsen och Listudden vid Flaten.

Landsort 2001
Gysinge 2006. Fotografering av blå timmen
Classic Roadracing, Gelleråsen, Karlskoga 2009
Wira Bruk 2002
Gysinge 2006
Listudden, Flaten 2009

Vi har också gjort mer omfattande fotoutflykter med flera dagars övernattning till Finnhamn, Gotska Sandön, Stora Karlsö, Visby och Fulufjällets Nationalpark. Det sista var en strapatsrik tur med snöskor i vinterkyla och snöfall.

Tredagars fotoutflykt till Finnhamn, januari 2004
Tredagars fotoutflykt till Stora Karlsö, augusti 2004
Fotografering i varghägnet, Kolmården 2007
Tredagars fotoutflykt till Gotska Sandön, maj 2004
Fulufjällets nationalpark, februari 2008

Ett bra sätt att utvecklas i sin fotografering är att jobba i projekt. Stockholmsbild har genomfört projekt med olika teman som torghandel, pendling, gatukök och återvinning. Projekten har utmynnat i både utställningar och en fotobok. Eftersom våra fotografier dokumenterar Stockholm Stad har vi också samarbetat vi med Stadsmuseet och bidrar på så sätt med fotografier till deras bildarkiv.


Del 2 – De följande 10 åren. Text och bilder Per Järtby

I november 2010 firade vi klubbens tioårsjubileum.

Efter de första 10 åren blev det bara tre fotoutflykter med övernattning. En var en resa till Huvudskär i Stockholms skärgård och den ägde rum i september 2010. Med på utflykten var Birgitta, Lotta, Ljuba och Per.

Vi har haft tre utställningar på Galleri TU vid Fridhemsplan.

2013
2014
2015