Andra aktiviteter

Foto: Per Järtby

Förutom månadsmöten och månadstävlingar anordnar vi andra aktiviteter. Här följer några exempel:

  • Utflykter
  • Workshops
  • Föreläsningar
  • Fotomaraton
  • Fotostafett
  • Teknikmöten