Infoblad augusti 2021

Utdrag ur Kåres infoblad för augusti

Infoblad Stockholmsbild
Datum: 26 augusti 2021
Till: alla medlemmar i Stockholmsbild


MÅNADSMÖTE 25 AUGUSTI


10 medlemmar och två intresserade, Mattias Bernhag och Johan Rylander deltog i månadsmötet via Skype.


Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för augusti månadstävling på temat ” Regn och/eller vad det ställer till med”.
Hans presenterade också en mindre ändring i reglerna för terminspriset:

Poängsystemet för terminspriset ser ut så här: Alla deltagare i en månadstävling får 1 poäng var. Vinnaren får dessutom 4 terminspoäng extra, 2:a plats 2 poäng och 3:e plats 1 poäng extra.

Förtydligande (månadstävling): Om två eller flera bilder får samma röstpoäng så delar de placeringen och motsvarande efterföljande platser blir tomma.

Förtydligande (terminspris): Om en plats delas av flera bilder så får respektive fotografer full extrapoäng till terminspriset för vardera bilden. Detta även om det är samma fotograf till bilderna.


Per beskrev kommande externa tävlingar. Han föreslog att vi även i år skickar in bilder till RSF klubbtävling med målet 10 fotografer med en bild per fotograf. Vi beslutar om urvalsprocessen på nästa medlemsmöte.


Kåre presenterade följande förslag på regler för uppladdning av medlemmarnas bilder på vår externa webb och på klubbens Facebook sida:

  1. Alla bilder som laddas upp på klubbens Dropboxsida kan visas på klubbens webbsida och på klubbens FB sida. Gäller från beslutsdatumet och ej retroaktivt.
  2. Bilder som laddas upp på någon av forumsidorna laddas inte upp på externa sidor utan ett specifikt medgivande från fotografen.
  3. Fotografens namn anges för alla bilder som laddas upp externt.


Ingen opponerade sig mot förslaget, så nästa steg blir att styrelsen formellt beslutar och lägger ut regeln i forumet samt skickar ut den till alla medlemmar via mail (samtidigt som detta infoblad skickas ut).


Hans berättade om status för hemsidan. Kåre tackade Hans, Per och referensgruppen för allt arbete de hittills har lagt ned och som har gett ett mycket bra resultat.


AKTIVITETER

Möjliga nya aktiviteter:
• Per kontaktar Pernilla Sjöholm för att se om hon kan ge en föreläsning eller ordna en workshop i höst.
• Fotostafett. Ny omgång startar senare i höst. Marianne organiserar.