Månadens bild mars 2024

Temat för mars var ”Energi”. 13 fotografer lämnade in 2otalt 25 bilder. Så här blev resultatet:

På första plats kom

Foto: Per Järtby – ”Energiurladdning

På andra plats kom

Foto: Lena Lindblom Backman – ”Inget går upp mot barnens energi”

På tredje plats kom

Foto: Pär Åström – ”Götgatsenergi”