Månadsmöte 24 mars 2021

Månadsmöte för Stockholmsbild onsdagen den 24 mars 18:00 via Skype.

Agenda
18:00 Under den första kvarten ser vi till att alla kommer in i mötet och att tekniken fungerar.
18:15

  • Månadens bild mars– Tema: Tre (Hans)
  • Kommande månadstävlingar (Hans)
  • Externa tävlingar (Per)
  • Hur jag skapade kliver-ur-ramen-bilden (Hans)
  • Bildspel inskickat till RIFO (Per)
  • Bildpresentationer från medlemmar
  • Tekniska presentationer mellan månadsmötena (förslag på ämnen)
  • Fotoprojekt 2021
  • Månadsmöten under våren 2021
  • Övriga frågor

20:30 (ca) Mötet avslutas

Välkomna till mötet!

Kåre