Månadsmöte 26 april 2021

Månadsmöte för Stockholmsbild måndagen den 26 april 18:00 via Skype.

Agenda
18:00 Under den första kvarten ser vi till att alla kommer in i mötet och att tekniken fungerar.
18:15 Mötet börjar

 • Månadens bild april– Tema: Fart (Hans)
 • Presentation av den externa juryn – eventuellt visar några av jurymedlemmarna sina visar några av jurymedlemmarna sina bilder (Hans)
 • Kommande månadstävlingar (Hans)
 • Externa tävlingar (Per)
 • Hur man ger bildkritik – diskussion
 • RSF årsmötet och motion (kort diskussion – Kåre)
 • Fotoutställningen på Galleri Greger – hur vi gick tillväga och erfarenheter (Kåre)
 • Hemsidan status (Hans och Per)
 • Bildpresentationer från medlemmar
 • Tekniska presentationer mellan månadsmötena – lågt intresse (Kåre)
 • Aktiviteter – Fotoprojekt 2021 (I mån av tid)
 • Månadsmöten under våren 2021
 • Övriga frågor

20:30 (ca) Mötet avslutas

Välkomna till mötet!
Hälsningar
Kåre