Månadstävling januari 2023 Text och bild

Temat var ”Text och bild” 1-2 bilder text 10-100 egna ord. Kombinationen skulle bedömmas.

11 fotografer lämnade in 25 filer.

Flest röster fick Kåre Gustafssons kombination med ”Undran”

Näst mest röster fick Hans Kvarnebys paket ”Söka skydd”

3:e flest röster fick Annelie Hammarfeldts bidrag ”Hur bilderna kom till”