Månadstävling mars 2023 – Samling

Temat för månadstävlingen i mars 2023 var ”Samling”. De bilder som hade lämnats in visade klart på hur olika vi kan tolka ordet samling. Bilden som vann överlägset visar inte bara en folksamling vilken som helst utan en samling människor som hade samlats för att visa sin solidaritet med Ukraina. Hans berättade att det var svåra ljusförhållanden vilket medförde efterbehandling med bland annat programmet Topaz för att ta bort brus och öka skärpan.

14 fotografer lämnade in 25 bilder.

På 1:a plats kom den här bilden Hans Kvarnebys bild ”Folksamling 24 februari”

”Folksamling 24 februari” Foto: Hans Kvarneby

På delad andra plats kom

”En man och hans skivsamling” Foto: Lena Lindblom Backman
”Strömmensamling” Foto: Pär Åström