Infoblad Stockholmsbild januari 2021

Infoblad Stockholmsbild


Datum: 28 januari 2021
Till: alla medlemmar i Stockholmsbild


ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020


15 medlemmar deltog i årsmötet via Skype – rekord för våra Skype möten. Årsmötesprotokollet kommer att laddas upp på hemsidan när det är underskrivet av sekreterare, ordförande och justeringsmän.
Årsmöteshandlingarna har laddats upp och finns i forumet.


Styrelsen för 2021 ser ut så här (rollerna i styrelsen kan möjligtvis ändras vid ett kommande konstituerande styrelsemöte)
Kåre Gustafsson Ordförande (vald på årsmötet), sekreterare
Lars Egnell Webbansvarig
Marianne Ekdahl Kassör samt medlemsansvarig
Per Järtby Support tävlingsansvarig och support webbansvarig
Hans Kvarneby Tävlingsansvarig
Åke Karlsson Ledamot
Minoo Sabeghi Suppleant
Frida Stellborn Suppleant


Under ”övriga frågor” beslöts att klubben betalar 500 kr till Cancerfonden till minne av klubbmedlemmen Claes-Göran Karlberg som avled den 27 december 2020. Det beslöts också att köpa en blomma som tack till Ingrid Fuchs som gick in som revisor i stället för Claes-Göran.


MÅNADSMÖTE 27 januari

Kåre hälsade Maria Thiessen välkommen åter som medlem i Stockholmsbild.

Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för januaris månadstävling ”Inramat”. Resultatet av tävlingen finns längre ned i detta infoblad.

Frida visade ett bildspel där hon presenterade sig själv som fotograf. Hon har gått från att använda sin systemkamera för att dokumentera resor till att aktivt leta efter bra bilder i sin omgivning.

Per visade bilder från aktiviteten Nattfoto på Skeppsholmen. De fotografer som deltog beskrev de olika sätt som de hade prioriterat mellan tid, bländare och ISO tal.


AKTIVITETER

Vi kommer att diskutera och gissa rätt ordning på bilderna från höstens fotostafett på nästa månadsmöte. Marianne kommer att lägga upp mer info om gruppindelning och länk till bilderna i forumet.


TÄVLINGAR

MÅNADSTÄVLINGEN JANUARI 2021, TEMA ”INRAMAT”

Så här blev resultatet (alla tävlingsbidragen finns på Dropbox Inramat):

KOMMANDE MÅNADSTÄVLINGAR

Februari 2021, tema Stockholmsnatt. Bilderna skall vara uppladdade senast söndagen den 14/2.


EXTERNA TÄVLINGAR


Riksfotoutställningen 2021
Bilderna för de 4 olika kategorierna och för bildspel skall vara uppladdade senaste den 31 januari 2021. Klubben subventionerar deltagande i en Kategori med 80 kr.
RTF2 Tema väder
Per och Kåre fick varsin bild uttagen för visning 2
Swedish International Exhibition of Photography 2021 DIGITAL
Bilderna skall vara uppladdade senast 15 februari.


MEDLEMSMÖTEN UNDER VÅREN 2021

Onsdag 27/1, 18-20 Skype
Måndag 22/2, 18-20 Skype
Onsdag 24/3, 18-21 Ölmamsellen och/eller Skype
Måndag 26/4, 18-21 Kopparslagaren och/eller Skype
Onsdag 19/5, 18-21 Kopparslagaren och/eller Skype
Måndag 14/6, 18-21 Kopparslagaren och/eller Skype


Hälsningar
Kåre