Infoblad juni/juli 2021

Utdrag ur Kåres infoblad för juni/juli

Infoblad Stockholmsbild
Datum: 2 juli 2021

Till: alla medlemmar i Stockholmsbild


MÅNADSMÖTE 14 juni


8 medlemmar deltog i månadsmötet via Skype.


Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för juni månadstävling på temat ”Färg”. Resultatet av tävlingen finns längre ned i detta infoblad. Hans presenterade också vinnaren av terminspriset – som var han själv! Kåre kommer att överlämna diplom och presentkort. Vi diskuterade också temat för septembertävlingen och beslöt att temat blir ”Ur udda vinkel/annat perspektiv”.

Per beskrev kommande externa tävlingar. Kåre lägger upp en tråd om ett extra Skypemöte för att diskutera val av bilder för RSF’s årsbok.

Hans berättade om arbetet med att uppdatera hemsidan. En utförlig statusbeskrivning där man kan klicka på länkar för olika versioner finns i forumet. Efter presentationen hade vi en diskussion om uppladdning av bilder från tävlingar, aktiviteter m.m. på externa webbsida och/eller Facebook. Diskussionsmaterial återfinns nedan under rubriken ”Hemsidan”

Frida visade några olika versioner av bilder på temat färg som hon ej hade tagit med i tävlingen och deltagarna kommenterade och diskuterade bilderna.

Marianne visade bilder från sitt ”Måsprojekt”.

Marianne berättade att studiefrämjandet fortfarande letar efter lokaler, eventuellt kan de vara kvar i delar av nuvarande lokaler på Bryggargatan. Det är därför osäkert om vi kan, eller vill, fortsätta i deras lokaler under hösten. Alla som har idéer eller förslag om ny lokal kan höra av sig till Marianne.


AKTIVITETER

Möjliga nya aktiviteter:

• Marianne föreslog att vi bjuder in en föreläsare/workshopledare i höst. Ett möjligt tema kan vara ”Sagofotografering”. Frida nämnde att en möjlig föreläsare på detta tema kan vara Louise Nordström-Petterson. Vid en koll på webben visar det sig att Louise ordnar en workshop i sagofotografering Årstaskogen den 13-14/8 med modell – kostar dock en hel del: 3495 :- per person. Vi kanske kan ordna en egen workshop lite senare i höst.

• Fotoprojekt under 2021 med gemensamt tema. (gatukorsning, kyrkor, byggarbetsplatser…) Kan vara ett projekt som sträcker sig över en termin eller en aktivitet över en helg där man fotograferar ett visst tema under flera dagar och sedan träffas virtuellt och diskuterar varandras bilder.

• Fotostafett. Ny omgång kan starta senare i vår. Vi skulle också kunna göra en fotostafett i samarbete med en annan fotoklubb. Kåre har lagt upp en tråd där vi söker någon som vill driva nästa omgång.

• Digitalt Fotomarton där uppgift och inlämning sker via mejl.

HEMSIDAN

Hans och Per arbetar vidare med hemsidan. ”Snart skall vi ha bara ett alternativ och utseendet liknar då det slutliga förslaget. Vi börjar nu jobba med att bestämma innehållet, delvsis baserat på vad som sägs under ”Diskussion om uppladdning av bilder från tävlingar, aktiviteter m.m. på externa webbsida och eller Facebook” senare på dagens möte.
Vi kommer också under sommaren ha diskussioner med referensgruppen i denna fråga.”


Diskussion om extern visning av bilder: Det är fotografen som äger den ideella upphovsrätten till sin bild. Detta innebär bl a för att klubben skall kunna visa bilden behövs fotografens medgivande. För närvarande tillämpar vi följande regler:

För månadstävlingen:
Den som sänder in en bild till månadstävlingen tillåter klubben, om bilden placerar sig på plats 1-3, visa bilden på klubbens nätplatser, tex hemsidan, Facebook. Den som inte vill att hans bilder skall publiceras på nätet meddelar detta till tavling@stockholmsbild.se”. För bilder som inte placerar sig på plats 1-3 krävs separat medgivande av fotografen för att klubben skall få publicera på nätet.

För alla bilder uppladdade till klubbens Dropbox eller Forum när det tex gäller redigering eller bilder från klubbens aktiviteter är det underförstått att de får visas för medlemmarna i klubben.

Per och Hans, som jobbar med nya webben, vill få fler bilder för extern visning som kan beskriva hela klubbens verksamhet.

Målgrupperna för nya webben är ”allmänt nyfikna”, ”presumtiva medlemmar” och ”klubbens medlemmar”. För de allmänt nyfikna kan det räcka att visa upp våra toppbilder. Men för de presumtiva medlemmarna vill vi visa upp en ”mer sann” bild av vår fotonivå och dessutom visa vad vi sysslar med. Detta så att de inte tror att vi bara tävlar och är fullfjädrade fotografer, utan att även de passar in.

Bilderna kan visas på:
• Klubbens webb dvs under Stockholmsbild.se
• Klubbens sociala medier (FB och kanske Instagram m fl där klubben har en kanal)

Vi behöver därför ta fram enkla regler, som inte kräver för mycket administration, för hur fler bilder än de som har placerat sig i månadstävlingarna kan visas externt. Det kan tex vara bilder i Dropbox från olika aktiviteter eller bilder som har laddats upp i forumet.

Vi kan tex skapa en forumtråd där medlemmarna ger godkännande för att bilder som har laddats upp i Dropbox eller i Forumet också får laddas upp externt i klubbens webb och i sociala medier. För den fotograf som inte har gett sitt godkännande kommer bilderna endast att visas intern för klubbmedlemmarna. Man kan också ha separat godkännande för klubbens webb och för sociala medier, men då blir det mer administrativt svårhanterat.

Process: Frågan diskuterades på junimötet, styrelsen tar sedan fram ett förslag på regler för extern publicering på webben som sedan kan diskuteras på augusti eller septembermötet. Och därefter tar styrelsen beslut.

EXTRA SKYPEMÖTEN
Vi har haft två extra Skypemöten, ett om val av bilder för 4th Photorama Digital Sweden 2021, MONOCHROME med 3 deltagare och ett om val av bilder för RSF årsbok med 4 deltagare.

Hälsningar
Kåre