Månadstävling juni 2021 Färg resultat

Tema för junitävlingen är

F Ä R G

15 bilder lämnades in.
Genom röstning bland fotograferna valdes tre bilder till de tre första platserna