Infoblad oktober 2021

Utdrag ur Kåres infoblad

Infoblad Stockholmsbild
Datum: 21 oktober 2021
Till: alla medlemmar i Stockholmsbild

MÅNADSMÖTE 20 OKTOBER
7 medlemmar deltog i månadsmötet via Skype. …

Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för oktobers månadstävling på temat ” Husdjur/sällskapsdjur”.

Per gick igenom de uppladdade bilderna för RSF klubbtävling och deltagarna gav korta kommentarer om varje bild. 9 hade med bilder vid genomgången och per frågade om det fanns någon närvarande på mötet som också ville vara med. Lars laddade upp två bilder efter mötet och vi blir nu 10 fotografer med en bild per fotograf. Per gick igenom hur röstningen går till och har laddat upp ett röstningsformulär. Rösterna skall vara skickade till Per senast 27/10.

Marianne meddelade att vi kommer att kunna vara i Folkuniversitets lokaler på Kungstensgatan 45, T-Rådmansgatan, 300 m gångavstånd. Hyra: 0 kr. Marianne kommer att delta på kursen för studiecirkelledare. Hon kommer att behöva meddela personnummer för deltagarna till Folkuniversitetet. De som deltar på plats kan meddela personnumret till Marianne vid mötet. De som deltar via Skype får meddela personnumret via telefon eller på annat sätt som de bedömer som säkert. 6 av deltagarna på dagens möte meddelade att de räknar med att vara med på plats och en var osäker. Kåre kommer att vara kvar i Spanien så han kan inte delta på plats. Hans kommer att organisera och driva november och decembermötena.

Per berättade om sitt arbetsflöde som har Lightroom Classic som grund.

Hans visade några bilder från Mariaberget som inspiration inför Stadsfotoutflykten.

AKTIVITETER
Möjliga nya aktiviteter:
• Hans har organiserat en stadsfotoaktivitet. Utflykten blir Lördagen 30 oktober till Mariaberget på Söder. Samling vid statyn/fontänen Tors Fiske på Mariatorget kl 12.00. Anmäl i tråden om du vill vara med.
• Per har kontaktat Pernilla Sjöholm som kan tänka sig att hålla en föreläsning på tex temat resefotografering eller leda en workshop i vår.
• Fotostafetten har. 9 deltagare och rullar på enligt plan. Marianne skickar bild till berörd fotograf. Ordningen mellan fotograferna blir inte känd.
• Kåre har skapat en tråd med förslag på punkter som kan tas upp på månadsmötena där man också kan ange om man kan tänka sig att hålla i en viss punkt. Annica har en fotograf hon giller och kan presentera på ett kommande möte. Kåre kan presentera sitt arbetsflöde på ett kommande möte.