Gatufoto i Gamla Stan 2021-11-27

Foto Hans Kvarneby

Annica hade kallat till utflykt lördagseftermiddagen före första advent.
Någon hade förhinder på lördagen, men tog bilder på söndagen istället.
Här är resultatet från de som lämnat in bilder.