Klubbens historia

Kåre har skrivit om och visar bilder från klubbens första 10 år under fliken Om klubben->Klubbens historia.

Om du öppnar detta inlägg kan du sedan läsa det här

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX