Månadstävling oktober 2021 husdjur/sällskapsdjur

Månadens tema var Husdjur/Sällskapsdjur

Under tävlingstiden och framför allt när vi skulle rösta på bilderna diskuterades vad temat innebar.
Ett svar är att se hur

Husdjur och Sällskapsdjur beskrivs på wikipedia.

Någon hade tolkat temat att det måste vara en människa med djuret. Var och en kan fota efter sin tolkning av temat men när juryn (alla klubbmedlemmar är jury för månadstävlingarna) är oense om definitionen blir det svårt med en bedömning som delas av alla. Men det är konsekvensen av vi alla är olika och tycker olika.

13 bilder skickades in.

Vann gjorde Hundstranden fotad av Kåre Gustafsson:
Två placerades bilden Frihet fotograferad av Minoo Sabeghi
och på tredje plats Mattes lilla vovve av Jan Fredriksson.