Månadstävling april 2022

16 bilder av 9 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat

Vinnande bild på temat ”Spegling” fotograferad av Kåre Gustafsson med titeln ”Spegel, spegel på väggen där”

Foto: Kåre Gustafsson

På andra plats kom ”Fotografen i centrum” inlämnad av Per Järtby

Foto: Per Järtby

På tredje plats kom ”Cykelhjälm” även den inlämnad av Kåre Gustafsson

Foto: Kåre Gustafsson