Fotomaraton september 2023

Årets Fotomaraton ägde rum lördagen den 23 september. Vi var 9 deltagare och det gällde att lämna in fem bilder tagna under dagen. De fem teman som lottade fram var dörr(ar), tatuering, djur i stadsmiljö, hinder och spegling. Bilderna skulle lämnas i tagna i rätt ordning med endast […]

Klubbens egen fotomara

Klubbens egen fotomara äger rum lördagen den 23 september 2023 kl 10-16. 5 teman som skall fotas under 6 timmar och i rätt ordning. Klubbmedlemmar kan läsa mer i Forum under aktiviteter. På webbens förstasida finns ett utdrag med de första 30 orden av detta inlägg. Om man […]

Frida Stellborn ny ordförande

På årsmötet 16 januari valdes Frida Stellborn till ordförande för Fotoklubben Stockholmsbild Vilka som valdes till övriga uppdrag se fliken Om klubben/Klubbens styrelse

Terminspriset ht 2022

Vinnare av terminspriset hösten 2022 blev Hans Kvarnebyse fliken Tävlingar/Terminspris

Månadstävling maj 2022

17 bilder av 9 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat Vinnande bild på temat ”Mystik” fotograferad av Kåre Gustafsson med titeln ”Huset” På andra plats kom ”Min ögonsten” även den inlämnad av Kåre. På tredje plats kom ”Jag hör att någon rör sig” inlämnad […]

Månadstävling april 2022

16 bilder av 9 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat Vinnande bild på temat ”Spegling” fotograferad av Kåre Gustafsson med titeln ”Spegel, spegel på väggen där” På andra plats kom ”Fotografen i centrum” inlämnad av Per Järtby På tredje plats kom ”Cykelhjälm” även den […]

Växthusfoto januari inställt

Pandemin gör det olämpligt att ha gruppaktiviteter inomhus så denna fotoutflykts skjuts upp tills senare då pandemiläget förhoppningsvis är bättre.