Månadstävling april 2023 – Port(ar) till en annan värld

Temat för månadstävlingen i april 2023 var ”Port(ar) till en annan värld”. Många intressanta bilder hade lämnats in och som alltid kan man tolka temat på flera olika sätt.
16 fotografer lämnade in 26 bilder

På första plats kom Minoos bild

”Frihet” Foto: Minoo Sabeghi

På andra plats kom Pers bild

”Gammal port” Foto: Per Järtby

På tredje plats kom Youssefs bild

”Port till ett annat land Foto: Youssef Boulkaid