Månadstävling februari tema tak

17 bilder från 9 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat

Vinnande bild på temat ”tak”
fotograferad av Kristina Dahlberg

foto: Kristina Dahlberg

På andra plats

Liljevalchs foto Minoo Sabegi

Och på delad tredje plats tre bilder