Månadstävling mars 2022 – tema Mönster/Struktur

19 bilder från 10 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat

Vinnande bild på temat ”Mönster/Struktur”
fotograferad av Per Järtby med titeln ”Frost”

Foto: Per Järtby

På delad andra plats kom ””Struktur 1” inlämnad av Pär Åström

Foto. Pår Åström
Foto: Pär Åström

och bilden ”Metall” inlämnad av Frida Stellborn

Foto: Frida Stellborn
Foto: Frida Stellborn