Månadstävling juni 2022

17 bilder av 9 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat.

Vinnande bild på temat ”Juxtaposition” fotograferad av Kristina Dahlberg med titeln ”Livets gång”

Foto: Kristina Dahlberg

På delad andra plats kom ”Vilsen” inlämnad av Kåre Gustafsson

Foto: Kåre Gustafsson

och Bilden ”Stockholm Marathon” inlämnad av Frida Stellborn

Foto: Frida Stellborn