Månadstävling juni 2023 – Lång slutartid

Temat för junitävling 2023 var ”Lång slutartid”. Slutartiden skulle vara 1/10 sekund eller längre och det gällde att framhäva rörelse genom rörelseoskärpa. Här kunde fotografen:
-fotografera något som rör sig eller röra på kameran eller en kombination av dessa, t.ex. ICM (Intential Camera Movement), panorering, eller zoomning.

Det kom in många intressanta bilder där de olika teknikerna hade använts.

Vid omröstningen fick två bilder lika många poäng. Här är vinnarbilderna:

Foto: Minoo Sabeghi. Bildens titel är ”Hurra”
Foto: Pär Åström. Bildens titel är ”Bråttom på stan”

På tredje plats kom den här bilden:

Foto: Kåre Gustafsson. Bildens titel ”Fotografen i centrum”