Stavsnäs 23-07-22. Fotoutflykt till Kristinas hemby.

Stavsnäs 23-07-22. Fotoutflykt till Kristinas hemby.

Välkommen. Foto Per Järtby

En sommardag tog sig 8 storstadsbor ut till Stavsnäs by i Stockholms skärgård.
Där togs vi emot av klubbmedlemmen och stavsnäsbon Kristina som visade oss runt så vi kunde fotografera byn med dess sommarhamn och vinterhamnen.