Månadstävling maj -21 Kollektion resultat

Tema: En kyrka/tempel/synagoga/moské
dvs EN religiös byggnad.

Majtävlingen gäller KOLLEKTION på temat En kyrka/tempel/synagoga/moskè

En kollektion består av 3 till 5 bilder.

Kollektionen bedöms som en enhet
dvs både de enskilda bildernas kvalitet och hur de passar ihop och ger en helhet bedöms.
Helst skall kollektionen visa mer än summan av de ingående bilderna.

Vinnare blev kollektionen Stora Skedvi fotad av Hans Kvarneby

På andra plats kom kollektionen Tempel fotad av Per Järtby

På delad tredjeplats två kollektioner
dels kollektionen Kyrkan som arbetsplats av Frida Stellborn

Och dels kollektionen Kyrka fotad av Annica Ahlblom