Månadstävling oktober 2022

13 bilder av 7 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat.

Vinnande bild på temat ”Lycka” var fotograferad av Minoo Sabeghi med titeln ”Seger”

Foto: Minoo Sabeghi

På delad andra plats kom ”Det är min mamma”, även den fotograferad av Minoo Sabeghi

och bilden ”Men gladast är nog fisken” inlämnad av Kristina Dahlberg.

Foto: Minoo Sabeghi

Foto: Kristina Dahlberg