Månadstävling september 2022

Det var 8 medlemmar som lämnade in varsin påsiktsbild med temat Vatten. Så här blev resultatet.

Den vinnande bilden med titeln ”Thors dusch” hade lämnats in av Hans Kvarneby.

Foto: Hans Kvarneby

På andra plats kom Kåre Gustafsson med bilden ”Dammtorpssjöodjuret”

Foto: Kåre Gustafsson

På tredje plats kom Per Järtby med bilden ”Fyrisån”

Foto: Per Järtby