Växthusfoto januari inställt

Pandemin gör det olämpligt att ha gruppaktiviteter inomhus
så denna fotoutflykts skjuts upp tills senare då pandemiläget förhoppningsvis är bättre.