Månadsmöte juni 2021

Månadsmöte måndagen den 14/6 kl 18:00 via Skype

Agenda
18:00 Under den första kvarten ser vi till att alla kommer in i mötet och att tekniken fungerar.
18:15 Mötet börjar

 • Månadens bild juni – Tema: Färg (Hans)
 • Vinnare Terminspriset våren 2021 (Hans)
 • Kommande månadstävlingar: Tema för septembertävlingen – alla kan föreslå teman]
  och så beslutar vi det på mötet. Tänk på förslag innan mötet. (Hans)
 • Externa tävlingar (Per)
 • Hemsidan status (Per/Hans)
 • Diskussion om uppladdning av bilder från tävlingar, aktiviteter m.m. på externa
  webbsida och eller Facebook (Kåre)
 • Bildvisning från medlemmar
 • Ge feedback på flera bilder från en fotograf (någon frivillig med bilder för bedömning?)
 • Aktiviteter
 • Fotoprojekt 2021
 • Fotostafett?
 • Digitalt Fotomaraton?
 • Föreläsare hösten 2021? Tema och person?
 • Månadsmöten hösten 2021 – förslag på lokaler för möten i höst?
 • Övriga frågor

20:30 (ca) Mötet avslutas

Välkomna till mötet!
Hälsningar
Kåre