Månadstävling maj 2022

17 bilder av 9 fotografer hade lämnats in. Omröstningen bland medlemmarna gav följande resultat

Vinnande bild på temat ”Mystik” fotograferad av Kåre Gustafsson med titeln ”Huset”

Foto: Kåre Gustafsson

På andra plats kom ”Min ögonsten” även den inlämnad av Kåre.

Foto: Kåre Gustafsson

På tredje plats kom ”Jag hör att någon rör sig” inlämnad av Hans Kvarneby

Foto: Hans Kvarneby