Informationsblad

Här ser du utdrag ur de tre senaste infobladen
Vill du se utdrag ur fler infoblad klicka här

 • Infoblad oktober 2021

  Utdrag ur Kåres infoblad

  Infoblad Stockholmsbild
  Datum: 21 oktober 2021
  Till: alla medlemmar i Stockholmsbild

  MÅNADSMÖTE 20 OKTOBER
  7 medlemmar deltog i månadsmötet via Skype. …

  Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för oktobers månadstävling på temat ” Husdjur/sällskapsdjur”.

  Per gick igenom de uppladdade bilderna för RSF klubbtävling och deltagarna gav korta kommentarer om varje bild. 9 hade med bilder vid genomgången och per frågade om det fanns någon närvarande på mötet som också ville vara med. Lars laddade upp två bilder efter mötet och vi blir nu 10 fotografer med en bild per fotograf. Per gick igenom hur röstningen går till och har laddat upp ett röstningsformulär. Rösterna skall vara skickade till Per senast 27/10.

  Marianne meddelade att vi kommer att kunna vara i Folkuniversitets lokaler på Kungstensgatan 45, T-Rådmansgatan, 300 m gångavstånd. Hyra: 0 kr. Marianne kommer att delta på kursen för studiecirkelledare. Hon kommer att behöva meddela personnummer för deltagarna till Folkuniversitetet. De som deltar på plats kan meddela personnumret till Marianne vid mötet. De som deltar via Skype får meddela personnumret via telefon eller på annat sätt som de bedömer som säkert. 6 av deltagarna på dagens möte meddelade att de räknar med att vara med på plats och en var osäker. Kåre kommer att vara kvar i Spanien så han kan inte delta på plats. Hans kommer att organisera och driva november och decembermötena.

  Per berättade om sitt arbetsflöde som har Lightroom Classic som grund.

  Hans visade några bilder från Mariaberget som inspiration inför Stadsfotoutflykten.

  AKTIVITETER
  Möjliga nya aktiviteter:
  • Hans har organiserat en stadsfotoaktivitet. Utflykten blir Lördagen 30 oktober till Mariaberget på Söder. Samling vid statyn/fontänen Tors Fiske på Mariatorget kl 12.00. Anmäl i tråden om du vill vara med.
  • Per har kontaktat Pernilla Sjöholm som kan tänka sig att hålla en föreläsning på tex temat resefotografering eller leda en workshop i vår.
  • Fotostafetten har. 9 deltagare och rullar på enligt plan. Marianne skickar bild till berörd fotograf. Ordningen mellan fotograferna blir inte känd.
  • Kåre har skapat en tråd med förslag på punkter som kan tas upp på månadsmötena där man också kan ange om man kan tänka sig att hålla i en viss punkt. Annica har en fotograf hon giller och kan presentera på ett kommande möte. Kåre kan presentera sitt arbetsflöde på ett kommande möte.

 • Infoblad september 2021

  Utdrag ur Kåres
  Infoblad Stockholmsbild
  Datum: 21 september 2021
  Till: alla medlemmar i Stockholmsbild

  MÅNADSMÖTE 20 SEPTEMBER

  9 medlemmar deltog i månadsmötet via Skype.

  Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för septembers månadstävling på temat ”Ur udda vinkel/annat perspektiv”.

  Kåre och Per beskrev kommande externa tävlingar. Vi skickar även i år in bilder till RSF klubbtävling med målet 10 fotografer med en bild per fotograf. Per skapar en Dropboxfolder och laddar upp de bilder som har placerat sig i månadstävlingarna det senaste året. Fotograf kompletterar med ytterligare bilder. Per lägger in. Totalt max fem bilder per fotograf. Mejla Per om du vill ta bort någon bild. Kan vara bilder som placerats i månadstävlingarna, eller helt andra bilder. Bilderna behöver inte vara tagna det senaste året. Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Per lägger upp info i forumet.

  Marianne och Kåre presenterade och ledde diskussionen om bilderna från utflykten till Dahliaträdgården genom att visa bilderna som är upplagda på Stockholmsbilds nya hemsida.

  Marianne presenterade förslag på olika lokaler:
  • Viktor Rydbergs gymnasium, Frejagatan 30, T-Odenplan, gångavstånd 416 m (runt hörnet från SF).
  • Folkuniversitet, Kungstensgatan 45 T-Rådmansgatan, 300 m gångavstånd.
  • Medborgarskolan, Hagagatan 23 A, T-Odenplan, 530 m gångavstånd.

  Vi beslöt att i första hand gå på alternativet Folkuniversitetet och att vi siktar på kombinerade fysiska möten och Skypemöten i november och december.


  AKTIVITETER

  • Möjliga nya aktiviteter:
  Per har kontaktat Pernilla Sjöholm som kan tänka sig att hålla en föreläsning på tex temat resefotografering eller leda en workshop. Vi återkommer när vi har mer information. Marianne nämnde att vi har kontaktats av en Theodor Paues som vill presentera sitt projekt ”Träskets Gåta”.
  Hans påpekade att det kan vara bra att vi planerar föreläsningar och workshops till nästa år när vi mer troligt har ”fysiska” möten.

  • Fotostafett. 9 deltagare är intresserade. Marianne startar upp och skickar bild till berörd fotograf. Ordningen mellan fotograferna blir inte känd.

  • Kåre skapar en tråd med förslag på punkter som kan tas upp på månadsmötena där man också kan ange om man kan tänka sig att hålla i en viss punkt.

  Hälsningar
  Kåre

 • Infoblad augusti 2021

  Utdrag ur Kåres infoblad för augusti

  Infoblad Stockholmsbild
  Datum: 26 augusti 2021
  Till: alla medlemmar i Stockholmsbild


  MÅNADSMÖTE 25 AUGUSTI


  10 medlemmar och två intresserade, Mattias Bernhag och Johan Rylander deltog i månadsmötet via Skype.


  Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för augusti månadstävling på temat ” Regn och/eller vad det ställer till med”.
  Hans presenterade också en mindre ändring i reglerna för terminspriset:

  Poängsystemet för terminspriset ser ut så här: Alla deltagare i en månadstävling får 1 poäng var. Vinnaren får dessutom 4 terminspoäng extra, 2:a plats 2 poäng och 3:e plats 1 poäng extra.

  Förtydligande (månadstävling): Om två eller flera bilder får samma röstpoäng så delar de placeringen och motsvarande efterföljande platser blir tomma.

  Förtydligande (terminspris): Om en plats delas av flera bilder så får respektive fotografer full extrapoäng till terminspriset för vardera bilden. Detta även om det är samma fotograf till bilderna.


  Per beskrev kommande externa tävlingar. Han föreslog att vi även i år skickar in bilder till RSF klubbtävling med målet 10 fotografer med en bild per fotograf. Vi beslutar om urvalsprocessen på nästa medlemsmöte.


  Kåre presenterade följande förslag på regler för uppladdning av medlemmarnas bilder på vår externa webb och på klubbens Facebook sida:

  1. Alla bilder som laddas upp på klubbens Dropboxsida kan visas på klubbens webbsida och på klubbens FB sida. Gäller från beslutsdatumet och ej retroaktivt.
  2. Bilder som laddas upp på någon av forumsidorna laddas inte upp på externa sidor utan ett specifikt medgivande från fotografen.
  3. Fotografens namn anges för alla bilder som laddas upp externt.


  Ingen opponerade sig mot förslaget, så nästa steg blir att styrelsen formellt beslutar och lägger ut regeln i forumet samt skickar ut den till alla medlemmar via mail (samtidigt som detta infoblad skickas ut).


  Hans berättade om status för hemsidan. Kåre tackade Hans, Per och referensgruppen för allt arbete de hittills har lagt ned och som har gett ett mycket bra resultat.


  AKTIVITETER

  Möjliga nya aktiviteter:
  • Per kontaktar Pernilla Sjöholm för att se om hon kan ge en föreläsning eller ordna en workshop i höst.
  • Fotostafett. Ny omgång startar senare i höst. Marianne organiserar.

Här kan du se utdrag ur fler infoblad från och med 2021
Klicka här