Klubbens historia

Kåre har skrivit om och visar bilder från klubbens första 10 år under fliken Om klubben->Klubbens historia. Om du öppnar detta inlägg kan du sedan läsa det här XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Månadstävling oktober 2021 husdjur/sällskapsdjur

Månadens tema var Husdjur/Sällskapsdjur Under tävlingstiden och framför allt när vi skulle rösta på bilderna diskuterades vad temat innebar.Ett svar är att se hur Husdjur och Sällskapsdjur beskrivs på wikipedia. Någon hade tolkat temat att det måste vara en människa med djuret. Var och en kan fota efter […]

Infoblad september 2021

Utdrag ur Kåres Infoblad StockholmsbildDatum: 21 september 2021Till: alla medlemmar i Stockholmsbild MÅNADSMÖTE 20 SEPTEMBER 9 medlemmar deltog i månadsmötet via Skype. Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för septembers månadstävling på temat ”Ur udda vinkel/annat perspektiv”. Kåre och Per beskrev kommande externa tävlingar. Vi skickar även […]

Septembertävling 2021 Ur udda vinkel

Månadens tema var Ur udda vinkel Det kom in 13 bilder fotograferade ur olika vinklar. Någon hade fotat från botten av en vattenfylld skål, någon gården rakt uppifrån och någon under ett bord. Vinnande bild, ”Oätlig” var fotad av Frida Stellborn.På andra plats kom Kåre Gustafssons bild ”Tors […]

Månadstävling aug -21 Regn resultat

Tema för augustitävlingen var Regn och/eller vad det ställer till med 12 bilder från 7 fotografer lämnades in.Någon av våra vanliga deltagare gav upp i brist på regn!! Som vanligt röstade medlemmarna på vilken bild de tyckte var bäst med hänsyn tagit till temat.3 poäng till den de […]

Infoblad augusti 2021

Utdrag ur Kåres infoblad för augusti Infoblad StockholmsbildDatum: 26 augusti 2021Till: alla medlemmar i Stockholmsbild MÅNADSMÖTE 25 AUGUSTI 10 medlemmar och två intresserade, Mattias Bernhag och Johan Rylander deltog i månadsmötet via Skype. Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för augusti månadstävling på temat ” Regn och/eller […]

Månadsmöte augusti 2021

Månadsmöte för Stockholmsbild måndagen den 25 augusti 18:00 via Skype. Agenda18:00 Under den första kvarten ser vi till att alla kommer in i mötet och att teknikenfungerar. 18:15 Mötet börjar• Månadens bild augusti – Tema: Regn och/eller vad det ställer till med (Hans)• Kommande månadstävlingar (Hans)• Regler för […]

Infoblad juni/juli 2021

Utdrag ur Kåres infoblad för juni/juli Infoblad StockholmsbildDatum: 2 juli 2021Till: alla medlemmar i Stockholmsbild MÅNADSMÖTE 14 juni 8 medlemmar deltog i månadsmötet via Skype. Hans presenterade och ledde bilddiskussionen om bilderna för juni månadstävling på temat ”Färg”. Resultatet av tävlingen finns längre ned i detta infoblad. Hans […]

Månadstävling juni 2021 Färg resultat

Tema för junitävlingen är F Ä R G 15 bilder lämnades in.Genom röstning bland fotograferna valdes tre bilder till de tre första platserna

Månadsmöte juni 2021

Månadsmöte måndagen den 14/6 kl 18:00 via Skype Agenda18:00 Under den första kvarten ser vi till att alla kommer in i mötet och att tekniken fungerar.18:15 Mötet börjar Månadens bild juni – Tema: Färg (Hans) Vinnare Terminspriset våren 2021 (Hans) Kommande månadstävlingar: Tema för septembertävlingen – alla kan […]